Kemeraltı

Kemeraltı Camileri

Kemeraltı Cami Rehberi

İzmir camileri denilince şüphesiz Kemeraltı Camileri arasından birkaçını sayarız. Kemeraltı’nın en turistik yerleri arasında camilerin de olması tesadüf değil çünkü her caminin ayrı bir tarihi anlamı ve mimarisi var. Bu yazımızda en önemli Kemeraltı Camilerini listelemek istedik.

Konak Yalı Camii

Konak Meydanı’nda Yer alan Yalı Camisi, Konak Camii olarak da isimlendiriliyor. Adından da anlaşılacağı üzere, eskiden deniz kenarında olması sebebiyle bu adı almış. Turistik bir etkileşim alanı gibi gözükse de ibadete hala açık.

Kemeraltı Camii

                             Kemeraltı Cami

Eski karakoldan sola dönünce Üzümcü İş Hanı yanında yer alan Kemeraltı Camii , meydana en yakın büyük cami. 1671 yılında Yusuf Çavuşzade Ahmet Ağa tarafından yaptırılmış. Cami avlu ile çevrelenmiş olup, içindeki alçı süslemeler dikkat çekmektedir.
Kemeraltı Camii özellikle cuma vakitlerinde dolup taşıyor.

Başdurak Cami

Caminin ismi , bulunduğu meydan olan Başdurak’tan geliyor. Caminin altında yer alan dükkanlar İzmir Ticaret Odası’nın da desteğiyle 2018 yılında yenilendi ve caminin altı oldukça nezih , turistik ve tarihi dokuya uygun bir çarşıya kavuştu.

Başdurak Camii kare planlı olup düzgün kesme taşların yığma tekniği ile yapılmıştır. Evliya Çelebi de Seyahatnamesi’nde buranın 1652 yılında inşaa ettirildiğini belirtmiş.

Kestane Pazarı Camii

Kestane Pazarı olarak adlandırılan bölgede yer alan cami dükkanların üstünde yer almaktadır. Cami avlusu oldukça geniş olup cemaat yeri 3 bölümden oluşmakta. Geniş pencereleri ve yüksekliği ile Kemeraltı’nın en ferah camisi.

1663 yılında inşaa ettirilen cami, İzmir yangınında zarar gördükten sonra tekrar onarılmış.

Şadırvanaltı Camii

912 numaralı sokağın köşesinde yer alan camii ismini yakınındaki şadırvanlardan alıyor. Oldukça dar bir çarşı arasında yer alan tipik bir esnaf camisi olarak nitelendirebiliriz. Evliya Çelebi’ye göre Bıyıkoğlu Mahmud tarafından 1637 yılında inşaa ettirilmiş. Süslemeli şadırvanı ve beyaz yapısıyla cami aynı zamanda beyaz inci olarak adlandırılıyor.

Hisar Camii

İzmir Hisar Camii , İzmir camilerinin arasında en popüler olan olabilir. Şüphesiz konumu bunda büyük etkendir. İsmini eski limanın sahip olduğu hisardan alır.
Kızlarağası Hanı’nın bitişiğinde yer alır ve çevresinde avlular vardır.

Cami dikdörtgen bir plandan oluşur, tek minaresi ve çift şadırvanı mevcuttur. Caminin 1597 yılında Aydınoğulları tarafından inşaa ettirdildiği sanılmaktadır.

Mihrap ve minber kısımlarının süsleri görülmeye değer olup, cami özellikle cuma saatlerinde esnaf ve turistler tarafından dolup Kemeraltı sokaklarına taşmaktadır.

Hacı Mahmut Camii

2. Beyleri geçtikten sonra Kuzey Kemeraltı ve Kestelli tarafına yakın olan Hacı Mahmut Cami’nin inşaat kitabesi bulunmuyor.

Salepçioğlu Camii

Sahlepçioğlu ismiyle de alınan Camii, yakınında bulunan Sahlepçioğlu Hanı ile aynı ismi taşımaktadır. Salepçizade Ahmet Efendi tarafından 1896 yılında yaptırılan geç Osmanlı dönemi camisidir. Mimarisi barok özellikler taşımakta.

Salepçioğlu Cami

Dekorasyon ve mimari açıdan Kemeraltı’nın en farklı camisi olarak nitelendirebiliriz.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply